دستورالعمل تعیین دانسیته لوله پلی اتیلن

10 / 10
از 1 کاربر
بازگشت به لیست مقالات » | شنبه 30 شهریور 1398 در ساعت 7 : 21 دقیقه | نظرات کاربران ( 0 )

دستورالعمل تعیین دانسیته لوله پلی اتیلن

دستورالعمل اندازه‌گیری چگالی لوله و پلاستیک‌های گرمانرم

1- هدف و دامنه کاربرد
هدف از تدوین این دستورالعمل ارائه نحوه به دست آوردن چگالی (دانسیته) پلاستیک های گرمانرم جامد غیر اسفنجی می باشد. در حال حاضر در این آزمایشگاه از روش غوطه وری برای تعیین دانسیتۀ مواد اولیه و محصولات پلاستیکی استفاده می شود. از این روش برای تعیین چگالی کلیه پلاستیک های غیر محلول در مایع غوطه ور ساز (اتانول یا متانول) که به شکل گرانول، قطعات قالب گیری شده یا روزن رانی شده و با سطوح عاری از حباب باشند می توان استفاده کرد. این روش برای تعیین چگالی موادی که به شکل پودر باشند کاربرد ندارند

2- مراجع
2-1- استاندارد ملی- استاندارد ملی 1391 :1- 14427سامانه های لوله گذاری برای کاربرد های آبرسانی، فاضلاب و زهکشی تحت فشار –پلی اتیلن (PE)- قسمت1: کلیات

2-2- استاندارد ملی استاندارد ملی 1391 :2- 14427سامانه های لوله گذاری برای کاربرد های آبرسانی، فاضلاب و زهکشی تحت فشار – پلی اتیلن (PE) - قسمت 2: لوله ها

2-3- استاندارد ملی 1:1387-7090 پلاستیک ها – روش های تعیین چگالی پلاستیک های غیر اسفنجی – قسمت اول: روش غوطه وری، روش پیکنومتر مایع و روش تیتراسیون

3- تعداد آزمونه ها
سه آزمونه جهت اندازه گیری چگالی استفاده می شود.

4- آماده سازی نمونه ها
بطور کلی در این روش لازم نیست دمای آزمونه به دمای ثابت رسانده شود زیرا در مدت زمان اندازه گیری دمای آزمونه ها به درجه حرارت ثابت آزمایش خواهد رسید. ولی در برخی موارد ممکن است آزمونه ها برای رسیدن به مقدار رطوبت ثابت نیاز به آماده سازی داشته باشند.

5- روش آزمون
5-1- وسایل مورد نیاز
• ترازو با دقت 1/0میلی گرم
• پایه و آویز مناسب
• مایع غوطه ور ساز (معمولاً از متانل استفاده می شود.)
• آزمونه ها) بصورت گرانول یا به صورت تکه های کوچک به طوری که به راحتی در سبد آویز قرار گیرند)

5-2- روش انجام آزمون
برای بالا بردن دقت کار ابتدا چگالی مایع غوطه ور ساز و سپس چگالی نمونه را محاسبه می کنیم.

کاربران گرامی جهت مطالعه ادامه مطلب روش آزمون و نحوه کالیبراسیون دستگاه متن کامل مقاله دستورالعمل تعیین دانسیته لوله پلی اتیلن را دانلود نمائید.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
دستورالعمل تعیین دانسیته لوله پلی اتیلن

دستورالعمل تعیین دانسیته لوله پلی اتیلن

دستورالعمل تعیین دانسیته لوله پلی اتیلن دستورالعمل اندازه‌گیری چگالی لوله و پلاستیک‌های گ ...
استانداردهای لوله پلی اتیلن

استانداردهای لوله پلی اتیلن

استاندارد لوله پلی اتیلن لوله و اتصالات پلی اتیلن دارای استانداردهای متنوع و مختلفی است اما در کل ت ...